KURUMSAL
BASKİ Hakkında

BASKİ HAKKINDA

12.11.2012 Tarih Ve 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Balıkesir, Büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. 31.03.2014 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 Sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) kurulmuştur.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı' nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BASKİ' de Büyükşehir Belediye Meclisi Kurumun Genel Kurulu’nu oluşturur. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi BASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak özel gündemle toplanır. BASKİ Genel Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın onayıyla seçilir. BASKİ Genel Müdürü, Kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini de yürütür. Yönetim Kurulunda Başkan ve biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısından oluşan 5 üye bulunur. BASKİ, Balıkesir Büyükşehir Meclisi tarafından seçilen 2 denetçi tarafından denetlenir.

ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız