KURUMSAL
Genel Kurul

Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Esasları

Balıkesir Büyük Şehir Belediye Meclisi, BASKİ Genel Kurulu olarak bu Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.

Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmemiş hususlarda; 1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:

 • Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
 • Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
 • Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, 
 • Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
 • Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
 • Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
 • İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
 • 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
 • Dava değeri 100 000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, 
 • Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
 • Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
 • Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
 • Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız