ABONE İŞLERİ
Tahakkuk ve Fatura İşlemleri

TAHAKKUK VE FATURA İŞLEMLERİ

Fatura Yüksek Gelirse Nereye, Nasıl Başvurulur?

 

Öncelikle, başvuruda bulunacak abone itiraz dilekçesi doldurarak bağlı bulunduğu BASKİ Şube Şefliğine müracaat etmelidir. İdaremiz tarafından düzenlenen iş emri ile sayaç sökülür ve yerine yeni sayaç takılır. Sökülen su sayacının test işlemleri ve kontrolü için BASKİ tarafından abonenin ilgili dilekçesi  Balıkesir Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İl (?) Müdürlüğü`ne gönderilir.  Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce yapılacak test sonucunda sayacın hatalı ölçüm yaptığına dair rapor düzenlenmesi halinde abonenin itiraz ettiği dönemde oluşan fatura iptal edilerek, BASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 81. Maddesindeki “Ortalama tahakkuk” (daha önce tahakkuku normal yapılan son iki devre ortalama sarfiyatı dikkate alınarak belirlenir.) hükümleri uygulanır. Abonemizin itiraz ettiği dönemde oluşan fatura bedelini itiraz öncesi veya sürecinde ödendiğinin tespiti halinde ise ; Abone Bilgi Yönetim Sistemimizdeki abonelik hesap kartına "Abone Alacağı" olarak kaydedilip abonenin isteğine bağlı olarak  müteakip ödemelerinden otomatik olarak mahsup edilerek düşülür veya  ödediği tutar aboneye iade edilir.

ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız