KURUMSAL
BASKİ Etik Komisyonu

         5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereği, İdaremizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Genel Müdürlük Makamının 18/01/2019 tarih ve 1619 sayılı onayı ile “Etik Komisyonu” oluşturulmuştur.

        Etik Komisyonunun çalışmasına ilişkin diğer hususlar BASKİ Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönergesinde belirlenmiştir. Yönerge için tıklayınız.

KOMİSYON ASİL ÜYELER

Başkan: 
Erdoğan GÜZGÜN
Genel Müdür Yardımcısı
e-mail: erdogan.guzgun@balsu.gov.tr

Üye:
Yalçın UZAN
Uzman
e-mail: yalcin.uzan@balsu.gov.tr

Üye:
Av. Emine KESTİRİCİ
Hukuk Müşaviri 
e-mail: emine.kestirici@balsu.gov.tr

Üye:
Ayla DARACIKLI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı 
e-mail: ayla.daracikli@balsu.gov.tr

Üye:
Esen FiDAN
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı 
e-mail: esen.fidan@balsu.gov.tr

KOMİSYON YEDEK ÜYELER

Başkan: 
Levent KEÇECİOĞLU
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı
e-mail: levent.kececioglu@balsu.gov.tr

Üye:
Burhan DERİCİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 
e-mail: burhan.derici@balsu.gov.tr

 

ALO 185
Çek & Gönder