KURUMSAL
BASKİ Etik Komisyonu

BASKİ Etik Komisyonu

                5176 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereği, İdaremizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Genel Müdürlük Makamının 25.06.2022 tarih ve 50862 sayılı onayı ile “Etik Komisyon” oluşturulmuştur.

                Etik Komisyonunun çalışmasına ilişkin diğer hususlar BASKİ Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönergesinde belirlenmiştir.

KOMİSYON ASİL ÜYELERİ

Başkan:

Erdoğan GÜZGÜN

Genel Müdür Yardımcısı

Üye:

İrem YILMAZ

1.Hukuk Müşaviri

Üye:

Ayla DARACIKLI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

Üye:

Esen FİDAN

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

 

KOMİSYON YEDEK ÜYELERİ

Başkan:

Hüseyin YURDAKUL

Genel Müdür Yardımcısı

Üye:

Mehmet İÇKİN

Abone İşleri Dairesi Başkanı

Üye:

Burhan DERİCİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız