HİZMETLER
Eğitimler & Faaliyetler

2023 Yılı Eğitimler

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. Tarafından Kurumumuz personeline Yumşak Yol Vericiler Eğitimi verilmiştir.

     

Abone İşleri Dairesi Başkanlığında görevli personele ''BASKİ Tarifeler Yönetmeliği, Abonelik İş ve İşlemleri Eğitimi'' verilerek bilgileri güncelleştirlmiştir.

         

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ''Belediyelerde Akıllı Şehirler Yönetimi ve Yönetişimi Eğitimi'' gerçekleştirilmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli Hizmetli Personeline Altı Eylül Halk Eğitim Merkezi desteği ile Hijyen Eğitimi düzenlenmiştir.

       

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görev yapan kurum personelimize, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi amacıyla, Altıeylül Halk Eğitim Merkezinin desteği ile İşaretçi ve Bayrakçı Eğitimi düzenlenmiştir.

     

Genel Müdürlüğümüz İşletmeler Dairesi Başkanlıkları, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı personeline Tega Firması tarafından Polietilen Boru Füzyon Kaynak Eğitimi verilmiştir.

               

2022 Yılı Eğitimler

DMO Ek Hizmet Binasında Görevli Personele 165 personele Atık Yönetimine Dayalı Bilinçlendirme Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

       

Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca, birimlerde görevli personele BASKİ Tarifeler Yönetmeliği, Abonelik İş ve İşlemleri Eğitimi verilmiştir.

   

07 Haziran-31 Eylül 2022 tarihleri arasında görevli personele  Dijital Arşiv Tarama ve Envanter Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

     

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuda Balıksir Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında 40 personelimizin katılımı ile Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standartları Gereğince Bilgi ve Bilinçlendirme Eğitimi kapsamında Çamlık Yerleşkesi Ahmet Kot Kütüphanesinde Enerji Verimliliği Farkındalığı Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüzde İş makinaları operatörü olarak görev yapan personelimize 'kazıcı-yükleyici, iş makinaları bakım ve kullanımı' eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Çamlık Yerleşkesi Ahmet Kot Kütüphanesi Toplantı Salonunda gerçeklşetirilen ''Etik Eğitimine'' 42 personelimiz katılım sağlamıştır.

     

Genelmüdürlüğümüzde görevli 22 personele, 'Sunum Çeşitleri,Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler, Akılda Kalıcı ve İkna Edici Sunumlar İçin İpuçları, Sunum İçeriğinin Hazırlanması' konularında Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda Çamlık Yerleşkesi Ahmet Kot Kütüphanesinde gerçekleştirilen Etkin Beden Dili Kullanma Eğitimi'ne 23 personelimiz katılım sağlamıştır.

   

''ISO Entegre Yönetim Sistemi" çalışmaları kapsamında ''İç Tetkik Eğitimi'' gerçekleştirilmiştir.

   

03.06.2022 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuda Çamlık Yerleşkesi Ahmet Kot Kütüphanesinde Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN'ın sunumu ve 21 personelimizin katılımıyla ''İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi''gerçekleştirilmiştir.

 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen Kamu Çalışanlarına Yönelik Trafik Eğitimine 25 personelimiz katılım sağlamıştır.

   

Kurum aidiyeti, motivasyon, iş disiplni ve iş ahlakı konularında eğitim gerçekleşmiştir.

   

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde, hibe yoluyla Netcad Eğitimi alınmıştır. 22-26 Ağustos 2022 ve 5 Eylül-9 Eylül tarihlerinda 2 grup olarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BALMEK hizmet binasında 41 personolimizin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve personelimiz sertifika almaya hak kazanmıştır.

             

Genel Müdürlüğümüz haberleşme sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirmesine yönelik, yeni nesil SCADA sistemleri ve veri toplama teknolojileri hakkında PLC Scada Haberleşme Sistemleri Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan ölçüm cihazlarının temel çalışma ilkeleri, mekanik çalışma kuralları, elektiriksel bağlantı ve parametre ayarlarının yapılması gibi teknik ayrıntıları içeren, Saha Ölçüm Enstrümanları Kullanıcı eğitim gerçekleştirilmiştir

 

Baski Genel Müdürlük Toplantı Salonu Edremit Şb. Müdürlüğü, Bandırma Şb. Müdürlüğünde olmak üzere 3 bölgede hizmetli personele Sıfır Atık Eğitimi verilmiştir.

       

Genel Müdürlüğümüz çalışanlarının performans odaklı takım olmakla ilgili yetkinliklerini güçlendirmek, problemleri daha hızlı çözme ve rekabet duygusunu kazandırmak, farklı fikirlere bakış açılarını olumlu yönde geliştirmelerini sağlayarak ve insan ilişkilerini güçlendirerek kuruma katkılarını arttırmak amacı ile 26 personelin katılımı ile Takım Çalışması Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezinde, Temel Afet Bilinci ve Yangına İlk Müdahale eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   

6-8-10 Haziran 2022 tarihlerinde DMO Ek Hizmet Binası Top. Salonu, Edremit Şube Müdürlüğü Top. Salonu, Bandırma Levent Mah. Kanal Şantiyesinde olmak üzere 3 ayrı bölgede 105 personele Üst Yapılı Arçların Kullanım ve Bakım Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

               

Genel Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerini etkin olarak yönetebilmesini sağlamak için, 54 personelin katılımı ile Zaman Yönetimi Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   

2021 Yılı Eğitimler

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevli 185 Çağrı Merkezinde görevli 18 personele 26.10.2021 tarihinde, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı iş ve işlemleri eğitimi yapılmıştır.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevli 185 Çağrı Merkezinde görevli 11 personele 12.10.2021 tarihinde, Abone İşleri ve Dairesi Başkanlığı iş ve işlemleri eğitimi yapılmıştır

   

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Genel Müdürlüğümüz birimlerinden oluşan ekibe ''Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi'' verilmiştir.

                     

Bandırma Entegre Su Projesi kapsamında Bileşen A - BASKİ ve Proje Uygulama Birimine Yönelik Teknik Destek ve Kapasite Geliştirme Eğitimi kapsamında 15.03.2021- 17.06.2021 tarihleri arasında aşağıdaki başlıklarda eğitim verilmiştir.

*İklim Değişikliği Konsepti, Su Denetiminin ve Su Dengesinin Önemi ve Faydaları                                                                                                                                                                                              *İSU Denetiminin Seviyeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                     *Dünyada ve Türkiyede Su/Atıksu Sektörü Yönetim Modelleri                                                                                                                                                                                                                              *Türkiye Su/Atıksu Sektörünün Tarihsel Gelişimi, Baski Kuruluş Yasası                                                                                                                                                                                                                 *Özerklik-Tanım ve Uygulamalar *Geleceğe Yönelik Orgnizasyonel Dönüşümler                                                                                                                                                                                         *Yönetsel Organizasyon ve Çalışanlar                                                                                                                                                                                                                                                                       *İdari ve Ticari Su Kayıp Bileşenlerinin Belirlenmesi ve Tanımlanması

   

Genel Müdürlüğümüz ilgili personeline e-HakedişPro programı kullanıcı eğitimi verilmiştir

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca kurmlarda görevlendirilecek enerji yöneticilerine yönelik online olarak sertifika eğitimi düzenlenmiştir. Kurumumuz bünysinden 17 personelimiz online eğitime katılıp sınava girmeye hak kazanmıştır. 

'Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi' Kalite Yönetm Sistemi Standartları belgesi alınması çerçevesinde'Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi'  gerçekleşmiştir.

   

Kalite Yönetm Sistemi Standartları belgesi alınması çerçevesinde 'Entegre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi' gerçekleşmiştir.

   

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Etik Eğitimine' Genel Müdürlüğümüz ilgili şube müdürleri katılım sağlamıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni Emre Başpınar tarafından 27 Eylül 2021 tarihinde 'Harcama Belgeleri Yönetimi Eğitimi' verilmiştir.

   

Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni H. İbrahim Azak  tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde, Genel Müdürlüğümüz ilgili birimlerine ''4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'' ve '' 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Uygulamaları Yönetmeliği, Muayene ve Kabul Yönetmeliği'' eğitimleri verilmiştir.

     

NETCAD yazılımı konusunda Genel Müdürlüğümüze hizmet sunan firma tarafından, NETCAD eğitimi almasında fayda görülen personelimize  23-25 Mart 2021 tarihlerinde eğitim verilmiştir.

   

BASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaya başlayan personele,  çalışma hayatına   uyum süreçlerini hızlandırmak,  kurum hakkında genel bilgiler vererek  iş akışlarını kolaylaştırmak amacı ile  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca 19 Ocak 2021 tarihinde   ''Oryantasyon Eğitimi'' verilmiştir. 

             

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni İdris KOÇ tarafından verilen Resmi Yazışma Kuralları Eğitimine, Genel Müdürlüğümüz ilgili personeli katılım sağlamıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni Rahim ALADAĞ tarafından Genel Müdürlüğümüz birimlerinden ilgili personele 'Sunum Hazırlama ve Etkili Sunum Teknikleri' eğitimi verilmiştir.

       

Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni Hayati Kara tarafından 27 Eylül 2021 tarihinde, Genel Müdürlük Birimlerinden ilgili personele 'Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi' verilmiştir.

   

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 3 bölgede (Merkez, Güney Marmara ve Körfez) Genel Müdürlüğümüz birimlerinden oluştrulan ekibe ''Yangınla Mücadele Eğitimi'' verilmiştir.

 

 

         

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Online Eğitim olarak gerçekleşen 'Zemin ve Temel Etüt Uygulama Esasları ve Rapor Formatı Eğitimine 1 personelimiz katılarak 'Katılım Belgesi' almaya hak kazanmıştır.

2020 Yılı Eğitimler

Genel Müdürlüğümüz birimlerinde görevli personele 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde Marmara Belediyeler Birliği Eğitmeni Mesut HASTÜRK tarafından ‘‘5018 S.K- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’’ eğitimi verilmiştir.

 

   

Genel Müdürlüğümüz Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan personele ''Abonelik İş ve İşlemleri Tarifeler Yönetmeliği ile İlgili Güncel Bilgilendirme Eğitimi''  verilmiştir.
 

       

Genel Müdürlüğümüz birimlerinde görevli ilgili personel ve yöneticilerimize Alacak ve Tahsilat Yönetimi Eğitimi verilmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ilgili birimlere ''Araç Bakım Takip Sistemi Eğitimi'' verilmiştir.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca CBS Eğitici Eğitimi, CBS Üst Yönetim ve Müdürlerimize Bilgilendirme Eğitiimi ve ilgili personele CBS Web Arayüz Kullanıcı Eğitimleri verilmiştir.

           

Genel Müdürlüğümüz Çağrı Merkezi Personeline Balıkesir Büyükşehir Belediye Personeli Proje Sorumlusu Elif ALKAN tarafından ''Kurumsal İletişim ve Davranış Eğitimi'' verilmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüzde Şef unvanı alan personele Güncel Mevzuat ve Protokol Kuralları Eğitimi verilmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüzde görev yapan güvenlik görevlisi pesonele ''Etik Davranış Kuralları Eğitimi'' verilmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüz birimlerinde görevli temizlik personeline, üç ayrı bölgede ( Balıkesir Merkez ve yakın ilçeler, Körfez Bölgesi ve yakın ilçeler, Güney Marmara ve yakın ilçeler) farklı tarihlerde, Doktor Mehmet Kaplan EROL tarafından ''Hijyen'' eğitimi verilmiştir.

 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik uyarınca, Genel Müdürlüğümüz merkez ve ilçe teşkilatlarında görevli personelden ilkyardım ekibi oluşturulmuş olup, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesi gereğince bu kişilere İl Sağlık Müdürlüğünce 2 gün süreyle ilk yardım eğitimi verilmiştir.

     

Genel Müdürlüğümüz Yöneticilerimize ve ilgili birimlere Kişisel Verileri Koruma Kanunu ( KVKK) Bilgilendirme Eğitimi verilmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüz İçmesuyuve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personelinden oluşan şoförlere Kombine, Kuka ve Vidanjör Tipi Araçların Üstyapı Kullanımına İlişkin Eğitim verilmiştir.

   

2020 yılında BASKİ de göreve başlayan, diğer kurumlardan geçiş yapan personele ve staj görecek öğrencilere kurum hakkında genel bilgiler vermek ve kurum kültürünü anlatmak için  Oryantasyon Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

             

Abone İşleri Daire Başkanımız Mustafa KARAKUZU ile firma yetkilisi tarafından 01.06.2020-18.08.2020 tarihleri arasında Abone İşleri Dairesi Başkanlığı personeline,ön ödemeli akıllı kartlı su sayacının
özellikleri, sistemleri, kullanımı, bakımonarımı,ayarı, kalibrasyonu, pil değişimi, kredi yüklemesi ve montajı eğitimlerinin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi konularında eğitim verilmiştir.

     

AVK International A/S Türkiye Distribütörü ''Su Şebekesinde Kullanılan Ürünler  ve Pratik Çözümler'' Semineri gerçekleşmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüz birimlrine Tahsilat İşlerine İlişkin Usul ve Esaslar eğitimi verilmiştir.

   

İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığında görevli ilgili personele, 3 ayrı bölgede (Merkez, Bandırma, Edremit)  Firma tarafından, ‘‘Uygulamalı Polietilen Boru Ef Kaynak Eğitimi ile Alın Kaynağı Eğitimi’’ gerçekleştirilmiştir. 

       

İşyerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, Genel Müdürlüğümüz merkez ve ilçe teşkilatlarında görevli personelden Yangın Söndürme Ekibi oluşturulmuş olup, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6/f-g maddesi gereğince, bu kişilere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 1 gün süreyle tatbikatlı yangınla mücadele eğitimi verilmiştir.

         

Genel müdürlük personelinin zamanı etkin kullanarak daha verimli iş üretmesini sağlaması adına 22.09.2020- 02.10.2020 tarihleri arasında toplam 8 oturumda  ''Zaman Yönetimi Eğitimi'' düzenlenmiştir.

       

2019 Yılı Eğitimler

Genel Müdürlük Yöneticilerimize, 08.09.2019-27.09.2019 tarihleri arasında ''Liderlik Becerileri, Kişisel   Farkındalık, İletişim ve İlişki Yönetimi, Takım Çalışmasının Önemi ve Değeri, Takımda Lider Olmak, Değerler ve Uzlaşma Kültürü, Sorun Çözme ve Çatışma Yönetimi, Toplantı ve Zaman Yönetimi'' konularının işlendiği ''Çözüm Odaklı Liderlik Eğitimi'' gerçekleştirilmiştir.

                       

 İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personeline, EPC Elektrik ve Elektrik Malzemeleri firması tarafından ''0,37KW-250KW aralığında Dol,YÜ,Soft Start kalkışlı Derinkuyu Dalgıç pompa, Atıksu Dalgıç Pompa, Hidrafor sistemleri ve santrafüj motorlara kontrol ve koruma çözümleri''  eğitimi düzenlenmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüz Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı tarafndan ''IND Programı Taşınır ve Satın Alma Modüllerinin Kullanımına Yönelik Eğitim'' gerçekleşmiştir.

   

Genel Müdürlüğümüz personelinin işlerini daha etkin ve verimli yapmaları, kişisel gelişimleri ve iş motivasyonunu arttırmaları, vatandaşla ilişkilerine çözüm odaklı yaklaşmaları, hizmet gerekliliklerini yerine getirirken halkla ilişki sürecindeki yetkinliklerini arttırarak, doğru iletişim tekniklerini kullanmalarını sğlamak amacı ile görevleri gereği özellikle vatandaşlarımızla yüzyüze ya da telefonla iletişim içinde bulunan personelimize yönelik ''İnsanları Tanıma Sanatı ve Kurumsal İletişim Eğitimi'' verilmiştir.

     

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığında görevli personele, ''Kompanzasyon Sistemleri ve Çözümleri, Elektrik ArızaSebepleri ve Bakım Onarımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar''  ve ''İçmesuyu Pompaları, Çeşitleri, Seçimleri ve İşletmede Dikkat  Edilmesi Gereken Hususlar'' konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

       

İçmesuyu ve Kanalizasyon sistemlerinde kullanılan HDPE polietilen borulardaki kalite kontrol için yapılacak deneyler, deneylerin önemi konulu eğitim düzenlenmiştir.

   

Ugetam Firması tarafından,ilgili birimlerimize ''Su Altyapı Sistemleri Malzeme Kalite Kontrol,Test, Muayene, Kurumsal Varlık Yönetimi'' eğitimi gerçekleştirilmiştir.

   

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız personeline ÖZKAN&HAWLE Vana Grubu tarafından ''Su Şebekelerinde Kullanılan Ürünler, Pratik Çözümler ve Olası Problemlere ilişkin teknik Bilgiler'' eğitimi verilmiştir.

   

        Genel Müdürlüğümüz personelinin, iletişim, insan ilişkileri ve Yüksek Performanslı Takım Olmakla ilgili yetkinliklerini geliştirmeleri, personelin bir takım olarak yeteneklerinin en etkili ve verimli bir şekilde kullanarak kuruma katkıda bulunmalarını sağlamak, personelin daha etkin ve verimli şekilde çalışmalarını sağlayarak farklılıkları fırsata dönüştürmek amacıyla ''Yüksek Performanslı Takım Olma Eğitimi'' gerçekleştirilmiştir.

             

Emekli olan personelimize plaket hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın takdimi ile plaket töreni organize edilmiştir.

           

Kurum temsili ve fark yaratan çalışmaları nedeni ile çeşitli tarih ve konularda, başarılı personelimize ‘‘Teşekkür Belgesi’’ düzenlenmiştir.
 

                                                                                                                                                             


ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız