KURUMSAL
Duyurular

Yeşil Mutabakat Uyum Danışmanlığı Eylül Oturumu

30 EYLÜL 2022, Cuma
 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan 2022 Teknik Destek Programı kapsamında Yeşil Mutabakat Uyum Danışmanlığı projesinin Eylül ayı oturumları tamamlanmıştır. Eylül ayı oturumları ile personellerimize " AB Yeşil Mutabakat Temel Eğitimi, Sürdürülebilirlik Ekibinin Oluşturulması, GRI Sürdürülebilirlik Raporlamaları, FIT FOR 55 Uyum Paketi ve İklim Değişikliği ile Birlikte Alınması Gereken Tedbirler" alanlarında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 
 
Yeşil Mutabakat Uyum Danışmanlığı ile, faaliyet gösterdiğimiz sektör alanlardaki gelişmeleri yakından takip edebilir, ürün veya hizmet özelinde veya kurumsal ölçekte karbon ayak izini hesaplayabilir, karbon emisyon maliyetlerini analiz edebilir ve sınırda karbon düzenlemelerine daha hızlı adapte olabilir, yapacağımız yeni yatırımların Yeşil Mutabakat'a uygun olmasını sağlayabilir, Mutabakat hedefleri çerçevesinde atıklarımızı sürdürülebilir bir şekilde azaltabilir; bunun için etkin bir atık yönetim politikası oluşturabilir, enerji üretiminde ve kullanımda temiz enerji kaynaklarından nasıl faydalanacağını öğrenebilir, ürün tasarımında çevreci ve geri dönüştürülebilir malzemelere geçiş yapabilir, Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı gibi proje çağrıları için doğru projeler hazırlayabilir duruma gelmeyi hedeflemekteyiz.

ALO 185
Çek & Gönder