KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
  » Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
  » Stratejik Plan ve Performans Şube Müdürlüğü
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Eda AFACAN SÜREN
Telefon: 0266 2021041

Eda AFACAN SÜREN, 02.08.1984 tarihinde Balıkesir Merkezinde doğdu. Ortaokulu Balıkesir Ortaokulunda, Lise öğrenimini Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesinde, Lisans Eğitimlerini Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

 • 2006-2009 yılları arasında Özel Sektörde İnşaat Mühendisi olarak çalıştı.
 • 2009-2014 yılları arasında Bigadiç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak çalıştı.
 • 2014-2018 yılları arasında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında Şube Müdür Vekili olarak çalıştı.
 • 19.04.2018 tarihinde Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı olarak atandı, 19.06.2019 tarihi itibariyle de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı olarak atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve 1 çocuk annesidir.
 • Kurumun strateji geliştirme ve performans izleme çalışmalarını meri kanun, yönetmelik ve yönerge esasları dahilinde yapılmasını sağlamak,
 • Kurumun, kurum felsefesinin, (misyon, vizyon ve ilkeler) tespit edilmesi ve günün şartlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak,
 • Kurumun stratejik planlama çalışmalarına matuf hazırlık programı yapmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
 • Stratejik Planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Kurumsal Performans Yönetim Sisteminin müessir bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve belirli periyotlarla sistemi revize etmek,
 • Performans Programı hazırlıklarının iletişim işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurum ve birimlerinin performansıyla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Dış kurumlardan gelen ve Genel Müdürlüğümüzün bütününü ihtiva eden istatistiki bilgi taleplerini cevaplandırmak,
 • Bölümünde iş planı, izin, mesai vb. işlemleri düzenlemek,
 • Mevzuat ve bağlı olduğu makamların vereceği vazifeleri yapmaktır.


ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız