KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
  » İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü
  » İkmal ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
  » Mekanik ve Elektrik Şube Müdürlüğü
  » Stok Takip Şube Müdürlüğü
  » Taşınır Şube Müdürlüğü

Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Arif BAYRAM
Telefon: 0266 2021037

Arif BAYRAM, 1982 yılında Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Hamzacık Mahallesinde doğdu. Orta öğrenimini Kütahya Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Daha sonra aynı üniversitenin Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Bölümünü bitirdi.

 • 2004 yılında başladığı memuriyete İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğünde Memur,
 • 2011 - 2014 yılları arasında Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı Kurtdereli Vergi Dairesi Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni,
 • 2014 – 2017 yılları arasında BASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Destek Hizmetleri Şube Müdürü Vekili,
 • 2017 – 2019 yılları arasında BASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığında Abone İşleri Şube Müdürü Vekili olarak görev yaptı.
 • 2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olması nedeniyle BASKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında İhale ve Satın Alma Şube Müdürü olarak atandı.  
 • 2021 yılında BASKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanı olarak atandı ve bu görevi yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
 • İdareye gerekli her türlü malzemenin yurt içi ve yurt dışından satın alınması, satılması, ambarlanması ve ihtiyaç olan malzemelerin Genel Müdürlük birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, İdarenin araç ve makinelerinin bakım ve onarım işlerinin yapılması,işletilmesi ve her türlü teknik ve teknolojiden faydalanarak araştırmalar yapmak ve mevcut atölyeleri yönetmek, gerektiğinde yeni atölyeler açmak,
 • İdarenin bağlı değer ve demirbaşlarıyla, mal mevcudunun envanter ve sayımlarını yapmak,
 • İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iç programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak,
 • Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuatlarına göre iç ve dış satın alma işlemlerini yürütmek, İdarenin menkul, gayrimenkul mallarını kiraya vermek veya kiralama işlemlerinin yapılması, malzemelerin ambarlanması, bakımı ve muhafazasını sağlamak,
 • İdare bina ve tesisleri ile taşıtlarına ait yangın, hasar vs. gibi her türlü sigorta işlerini takip etmek,
 • İdare için gerekli makine, teçhizat ve bunların yedek parçaları ile işletme malzemesi ve demirbaşların ikmal ve ambarlama işlerinin planlama ve yürütülmesi ile ambar formlarını tespit ile giriş-çıkışlarını, idarenin stok politikasını tespit ve takip etmek, idarenin satma, nakliye ve nakliye sigortası işlemlerini yürütmek, satın alma, satma ve ambar işlemlerine ait kayıtları tutmak,
 • Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makine ve malzemenin sözleşmelerini hazırlamak, inceleme ve teslim alma usullerini tespit ederek Genel Müdürlüğe sunmak, çalışanların giyecek yardımı işlerini yürütmek,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.


ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız