KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Özel Kalem Müdürlüğü
  • Özel Kalem, Genel Müdüre karşı doğrudan sorumlu olup, çalışmalarını Genel Müdürün direktifi doğrultusunda ve O’nun adına yapar. 
  • Özel Kalem Birimi; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Özel Kalem Müdüründen oluşmaktadır.
  • Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme, bu kararları dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri yürütmek, 2560 sayılı Kanun gereği yılda iki defa olağan olarak toplanan Genel Kurulda görüşülmesi tespit edilen konuların toplanıp Genel Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak ve Genel Kurul da alınan kararları takip ederek neticeden ilgili Daireleri haberdar etme görevlerinin yanısıra; İdarenin genel politikası istikametinde halk, basın, radyo ve TV kuruluşları ile ilgili münasebetleri tesis etmek ve İdareyi alacağı yetkiye göre bu kuruluşlar nezdinde ve halk nezdinde temsil etmek, gerektiğinde Genel Müdürle birlikte basında çıkan İdare ile ilgili haberlerin değerlendirilmesini yapmak, basın ile iyi münasebet kurmak, İdareyi halka sevdirmek, faaliyetler hakkında bilgilendirmek, halka iyi hizmet sunulması için gerekli çalışmaları yapmak, kuruluş adına çıkarılacak yayın organlarının kuruluş gayelerine uygun çıkarılmasını temin etmek ve Genel Müdürden alacağı talimatları eksiksiz yerine getirmekle görevlidir.
  • Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve görevlerin yürütülmesi için kanunlar dahilinde gerekli tedbirleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla mesuldür.


ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız